Více k projektu

Revoluční 30 přináší odvážnou moderní stavbu, která chce vdechnout život Revoluční třídě a zarámovat vstup do historického centra. 
Návrh projektu bytového domu s novou veřejnou pasáží bude předmětem dalšího dialogu.

V mezinárodní architektonické soutěži, do které se přihlásilo více než 80 studií z celého světa, vybrala nezávislá porota z šesti finalistů návrh česko-francouzského tandemu Peer collective a Studio Muoto. Jejich jedinečný návrh levitujícího domu může konečně vrátit Revoluční třídě její přirozené průčelí, které zde od 2. světové války chybí a zároveň oživit toto exponované místo Prahy o kulturní a společenský život.  

Jak bude příběh pražského nábřeží pokračovat, na to si ještě Pražané budou muset počkat. O vítězném návrhu se nyní zahajuje široká debata se zástupci městské části a hlavního města, památkáři i sousedy. Společným cílem všech stran je vrátit této části města její původní funkci a vytvořit zde nový symbol, který bude známkou vyspělosti Prahy. 

Nová pasáž a živé nároží

Vítězný návrh přináší mnohem více než jedinečný bytový dům. Jeho součástí je nová veřejně přístupná pasáž k Novomlýnské vodárenské věži, která přivede do tohoto roky zapomenutého koutu města život. Návrh tak navazuje na tradici pražských pasáží, které jsou součástí i Revoluční ulice.

Revoluční 30 nezastavuje celý pozemek vlastníka, který tak může plnit veřejnou funkci. Kromě pasáže přichází návrh s možností změnit účel barokního domku č. p. 1244 ze stávajícího zázemí společnosti Pražské služby za kulturní či vzdělávací centrum. I toto je součástí dalšího jednání s městem, který je vlastníkem barokního domku. Investor nabízí spolupráci a jeho záměrem je najít s městem společnou cestu k realizaci. Potenciál místa pro společenské a kulturní příležitosti je zde velký a nároží ulic Revoluční a Lannova se může stát vítaným místem jak Pražanů, tak turistů. Živý veřejný prostor a vzdušné nároží patří mezi hlavní atributy navrhovaného projektu Revoluční 30.

Lokalita a historie

O dostavbě resp. úpravě lokality nároží ulic Revoluční a Lannova se uvažovalo již v poválečném období. V  místech dnešní parcely Revoluční 30 sice stával od dob Václava IV. lázeňský dům, na který navázaly v pol. 19. století neogotické Eliščiny lázně, ty však byly spolu s mostem v roce 1940 zbourány. Centrální část Prahy tím přišla o svou vstupní ikonu a do čela Revoluční ulice se dostal dům č. p. 1502, který pro tuto funkci nebyl nikdy zamýšlen. Již od 60. let 20. století se objevovaly návrhy na jeho odstranění a dobudování nárožní dominanty. K těmto plánům se ale první krok udělal až v březnu 2022, kdy se po diskusi odborníků na urbanismus, architektů a investora přistoupilo k demolici a vytvořil se prostor pro nový projekt.

Prezentovaný návrh Revoluční 30 přichází s řešením, které zapadá do dlouhodobé koncepční studie Institut pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy (IPR) pod názvem Hradební korzo. Jedná se o soustavu ulic od Národní třídy přes Příkopy a náměstí Republiky po Revoluční ulici, která de facto kopíruje historické pražské hradby (odtud název Hradební korzo). Cílem studie, jejímž autorem je mj. i člen soutěžní poroty Ondřej Císler, je propojit výše zmíněné lokality, zvýšit jejich kvalitu a zlepšit podmínky pro chodce, cyklisty i MHD. Více o studii najdete zde.

O soutěži

„Levitující dům zaujal celou porotu originalitou a velkorysou pasáží s širokými možnostmi společenského dění, které v místě tolik chybí.“

Winy Maas, předseda poroty

Do otevřené architektonické soutěže, která proběhla v roce 2023, se přihlásilo více než 80 studií z celého světa. Jedním z hlavních důvodů pro vypsání soutěže organizované kanceláří MOBA bylo začlenění všech zúčastněných stran do celého procesu. Členy poroty byli odborní zástupci hlavního města stejně jako městské části Praha 1. Do čela poroty byl pozván mezinárodně uznávaný holandský architekt a hostující profesor Fakulty architektury ČVUT Winy Maas z ateliéru MVDRV. Silnými hlasy v diskusi byl architekt Ondřej Císler, autor koncepční studie Hradební korzo pro IPR Praha či architektka Jana Moravcová.  

Z 84 zájemců vybrala porota šest architektonických studií resp. šestici týmů, která na konci roku 2023 představila své návrhy. Jako vítěze soutěže zvolila porota projekt česko-francouzského tandemu Peer a Muoto, který do historické zástavby zasazuje originální levitující dům s novou pasáží.

Jak model vítězného návrhu pasuje do okolní zástavby, je vidět na videu.

Více k samotné soutěži najdete zde. 

Autoři

PEER

Peer collective je mladé architektonické studio se sídlem v Brně. Spolupráce architektů začala během studií a od té doby je velmi intenzivní. PEER věří, že architektura se neustále vyvíjí a je třeba s ní experimentovat a zkoumat ji, aby skutečně sloužila lidem a jejich životu. Pro účely architektonické soutěže na projekt Revoluční 30 se studio PEER rozhodlo oslovit kolegy z francouzského studia MUOTO. Do prezentovaného návrhu přetavili společné zkušenosti spočívají ve vztahu k historickému kontextu a originálnímu přístupu respektujícímu hodnoty místa. Kombinace lokálních znalostí s mezinárodními přesahy tvoří základ pro úspěšné uskutečnění návrhu.  
Více o Peer collective zde.

Daniel Struhařík

Jan Urbášek

Georgi Dimitrov

Náměstí (Uherské Hradiště)

NÚKIB (Brno)

MUOTO

Studio Muoto je architektonický ateliér sídlící v Paříži od roku 2003. Jeho činnost zahrnuje oblasti architektury, urbanismu, designu, výuky a vědeckého výzkumu. Práce Muoto je charakteristická minimálními strukturami, které mohou kombinovat různé aktivity, vyvíjet se v čase a propojovat ekonomické a estetické otázky. Muoto znamená ve finštině tvar.  
Více o Studiu Muoto zde.

Gilles Delalex

Yves Moreau

The Innovation Hall (Montpellier)

34 Dwellings (Paris)

Pavilon Biennale 2023

Investor

Investiční skupina RSJ spravuje široké portfolio investic v České republice a zahraničí. Řídícím partnerem skupiny je Libor Winkler, podnikatel, milovník umění a jeden z největších filantropů v Česku.

Investiční skupina RSJ stojí na dvou pilířích. V tom prvním se věnuje investicím do výstavby bytových i kancelářských budov a akvizicím výnosových nemovitostí. V tomto portfoliu se nachází například obchodně společenské centrum v Děčíně, které vzniklo revitalizací historických částí budov pivovaru až ze 17. století s novými moderními prvky architektury. Dalším příkladem je nově zrekonstruovaná národní kulturní památka Pradiareň 1900 v Bratislavě. V roce 2024 dokončila investiční skupina náročnou rekonstrukci domu U Červené lišky na Staroměstském náměstí v Praze. Budově tím vrátila její původní autenticitu a historickou hodnotu a zároveň jí otvírá veřejnosti.  
Další investice směřuje skupina do segmentu výstavby logistických a průmyslových areálů. V současné době revitalizuje brownfield v části areálu bývalých Poldi Kladno. Je aktivním účastníkem developerských projektů a spolu s partnery dbá na energetickou úspornost a hospodářskou a sociální přidanou hodnotu pro daný region.

Dům U Červené lišky v Praze

Centrum pivovar v Děčíně

Centrum pivovar v Děčíně

Pradiareň 1900 v Bratislavě

Pradiareň 1900 v Bratislavě

Druhý pilíř investiční skupiny RSJ představují investice do klíčových odvětví budoucnosti. Kapitál směřuje do společností v perspektivních oborech, jako jsou zdravotnictví či IT. Podporuje fondy zaměřené na technologické startupy a věnuje se také investicím do půdy a zemědělství. 
Nedílnou součástí RSJ Investments je podpora společensky prospěšných aktivit. V oblasti umění se jako partner podílí na mnoha kulturních projektech, jako například Smetanova Litomyšl či stipendijní akademie mladých talentů MenART. Prostřednictvím Nadace RSJ přispívá k podpoře nadaných dětí, duševního zdraví dětí a mládeže, vzdělávání a k rozvoji filantropie.